Giao tiếp theo thời gian thực dành cho web

Với WebRTC, bạn có thể thêm các tính năng giao tiếp theo thời gian thực vào ứng dụng của bạn. Các tính năng này hoạt động dựa trên tiêu chuẩn mở. Dữ liệu này hỗ trợ gửi dữ liệu video, giọng nói và dữ liệu chung chung giữa các ứng dụng ngang hàng, cho phép nhà phát triển xây dựng các giải pháp giao tiếp bằng giọng nói và video mạnh mẽ. Công nghệ này có sẵn trên tất cả các trình duyệt hiện đại cũng như trên các ứng dụng gốc cho tất cả các nền tảng chính. Các công nghệ đằng sau WebRTC được triển khai dưới dạng tiêu chuẩn web mở và có sẵn dưới dạng API JavaScript thông thường trong tất cả các trình duyệt chính. Đối với các ứng dụng gốc, như ứng dụng dành cho Android và iOS, có một thư viện cung cấp chức năng tương tự. Dự án WebRTC là nguồn mở và được Apple, Google, Microsoft và Mozilla hỗ trợ, cùng với các dự án khác. Trang này do nhóm Google WebRTC duy trì.
Có nhiều trường hợp sử dụng WebRTC, từ các ứng dụng web cơ bản dùng máy ảnh hoặc micrô, đến các ứng dụng gọi video nâng cao hơn và tính năng chia sẻ màn hình. Chúng tôi đã thu thập một số mã mẫu để minh hoạ rõ hơn cách hoạt động của công nghệ này và mục đích sử dụng.
Ứng dụng WebRTC thường sẽ trải qua một quy trình ứng dụng phổ biến. Truy cập vào các thiết bị truyền thông, mở kết nối ngang hàng, khám phá các thiết bị ngang hàng và bắt đầu truyền trực tuyến. Các nhà phát triển mới nên đọc kỹ phần giới thiệu của chúng tôi về WebRTC trước khi bắt đầu phát triển.
Bắt đầu với lớp học lập trình của chúng tôi để làm quen với các API WebRTC dành cho web (JavaScript).