Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ร่วมให้จรรยาบรรณ

Google และทีมงาน WebRTC มุ่งมั่นที่จะรักษาและส่งเสริมความหลากหลายและเปิดกว้างต้อนรับชุมชน โครงการ WebRTC จะเปิดให้ผู้มีส่วนร่วมจากทุกเดินชีวิตและควรจะเป็นประสบการณ์ที่ล่วงละเมิดฟรีสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุขนาดร่างกายพิการเชื้อชาติอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก, ระดับของประสบการณ์สัญชาติลักษณะส่วนบุคคลเชื้อชาติ ศาสนาหรือเอกลักษณ์ทางเพศและการวางแนว

ขอบเขต

จรรยาบรรณฉบับนี้นำไปใช้กับ Repos ของเราและองค์กรทางไปรษณีย์รายการบล็อกเนื้อหาและกลุ่มใดการสื่อสารอื่น ๆ WebRTC สนับสนุนเช่นเดียวกับการสื่อสารส่วนตัวใด ๆ ที่ริเริ่มขึ้นในบริบทของพื้นที่เหล่านี้

มาตรฐาน

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมในเชิงบวกรวมถึง:

 • โดยใช้การต้อนรับและภาษารวม
 • เป็นที่เคารพของมุมมองที่แตกต่างกันและประสบการณ์
 • ได้อย่างสง่างามยอมรับการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
 • มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชน
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกในชุมชนอื่น ๆ

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้โดยผู้เข้าร่วมรวมถึง:

 • การใช้ภาษาทางเพศหรือภาพและความสนใจทางเพศที่ไม่พึงปรารถนาหรือความก้าวหน้า
 • Trolling ดูถูก / เสื่อมเสียความคิดเห็นและการโจมตีบุคคลหรือทางการเมือง
 • สาธารณะหรือการล่วงละเมิดส่วนตัว
 • สำนักพิมพ์อื่นข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่ทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน
 • การดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจสมควรได้รับการพิจารณาที่ไม่เหมาะสมในการตั้งค่ามืออาชีพ

ความรับผิดชอบ

คุณมีอำนาจที่จะมีส่วนร่วมอย่างสุภาพเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณหรือคนอื่นจะ disrespected คนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำ - สุภาพนำพฤติกรรมของพวกเขาให้ความสนใจของพวกเขาได้รับการสนับสนุน

หากคุณกำลังอึดอัดพูดขึ้นหรือรู้สึกว่าความกังวลของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองสำเนาถูกต้องคุณสามารถส่งอีเมล community@webrtc.org การร้องขอการมีส่วนร่วมจากชุมชนผู้จัดการ ความกังวลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันกับผู้จัดการชุมชนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ขณะที่รายงานทั้งหมดจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังผู้จัดการชุมชน WebRTC ไม่อาจทำหน้าที่เกี่ยวกับการร้องเรียนว่าพวกเขารู้สึกไม่ได้ละเมิดจรรยาบรรณนี้

การบังคับใช้

ผลที่ตามมาล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจรวมถึงการที่ดุลยพินิจของผู้จัดการ WebRTC ชุมชน:

 • ขอกล่าวคำขอโทษ
 • คำเตือนส่วนตัวหรือสาธารณะหรือตำหนิ
 • ห้ามชั่วคราวจากรายการทางบล็อก WebRTC พื้นที่เก็บข้อมูลหรือองค์กรหรือกลุ่มสื่อสาร WebRTC สนับสนุนอื่น ๆ รวมทั้งการสูญเสียสถานะ committer
 • ห้ามถาวรจากด้านบนหรือจากปัจจุบันและอนาคตทั้งหมด WebRTC สนับสนุนหรือชุมชนที่สนับสนุนโดย Google รวมถึงการสูญเสียสถานะ committer

ผู้เข้าร่วมการเตือนที่จะหยุดพฤติกรรมคุกคามใด ๆ ที่คาดว่าจะปฏิบัติตามทันที ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจะมีผลในการเพิ่มของผลกระทบ

การตัดสินใจของผู้จัดการชุมชน WebRTC อาจจะยื่นอุทธรณ์ผ่าน community-appeals@webrtc.org

กิตติกรรมประกาศ

จรรยาบรรณฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมทำสัญญา 1.4 รุ่นที่มีอยู่ ที่นี่ และ โครเมี่ยม

การอนุญาต

จรรยาบรรณนี้สามารถใช้ได้สำหรับนำมาใช้ภายใต้ Creative Commons ศูนย์ (มอนส์ CC0) ใบอนุญาต