Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

จรรยาบรรณของผู้มีส่วนร่วม

Google และทีม WebRTC มุ่งมั่นที่จะรักษาและส่งเสริมชุมชนที่มีความหลากหลายเป็นมิตรและเปิดกว้าง โครงการ WebRTC เปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกเพศทุกวัยและควรเป็นประสบการณ์ที่ปราศจากการล่วงละเมิดสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุขนาดร่างกายความพิการชาติพันธุ์เอกลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกระดับของประสบการณ์สัญชาติลักษณะส่วนตัวเชื้อชาติ ศาสนาหรือเอกลักษณ์ทางเพศและการปฐมนิเทศ

ขอบเขต

หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับตัวแทนจำหน่ายและองค์กรรายชื่อผู้รับจดหมายเนื้อหาบล็อกและกลุ่มการสื่อสารที่สนับสนุน WebRTC อื่น ๆ รวมถึงการสื่อสารส่วนตัวใด ๆ ที่เริ่มต้นในบริบทของพื้นที่เหล่านี้

มาตรฐาน

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก ได้แก่ :

 • การใช้ภาษาที่อบอุ่นและครอบคลุม
 • การเคารพมุมมองและประสบการณ์ที่ต่างกัน
 • ยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อย่างงดงาม
 • มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชน
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกชุมชนคนอื่น ๆ

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้โดยผู้เข้าร่วมรวมถึง:

 • การใช้ภาษาหรือภาพทางเพศและความสนใจหรือความก้าวหน้าทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
 • ความคิดเห็นที่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามและการโจมตีส่วนตัวหรือทางการเมือง
 • การล่วงละเมิดสาธารณะหรือส่วนตัว
 • เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเช่นที่อยู่จริงหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน
 • การดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสมในระดับมืออาชีพ

ความรับผิดชอบ

คุณมีอำนาจที่จะมีส่วนร่วมอย่างสุภาพเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณหรือคนอื่น ๆ ไม่ได้รับการเคารพ คนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอาจไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่

หากคุณรู้สึกไม่สะดวกใจหรือรู้สึกว่าข้อกังวลของคุณไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมคุณสามารถส่งอีเมล community@webrtc.org เพื่อขอการมีส่วนร่วมจากผู้จัดการชุมชน ข้อกังวลทั้งหมดที่แชร์กับผู้จัดการชุมชนจะถูกเก็บเป็นความลับ แม้ว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังผู้จัดการชุมชน WebRTC อาจไม่ดำเนินการกับการร้องเรียนที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ใช่การละเมิดจรรยาบรรณนี้

การบังคับใช้

ผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจรวมถึงดุลยพินิจของผู้จัดการชุมชน WebRTC แต่เพียงผู้เดียว:

 • คำขอขอโทษ
 • คำเตือนหรือตำหนิส่วนตัวหรือสาธารณะ
 • การห้ามชั่วคราวจากรายการส่งเมลบล็อกที่เก็บหรือองค์กร WebRTC หรือกลุ่มการสื่อสารที่สนับสนุน WebRTC อื่นรวมถึงการสูญเสียสถานะผู้สื่อสาร
 • การห้ามถาวรจากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นหรือจากชุมชนที่สนับสนุน WebRTC ในปัจจุบันและในอนาคตหรือที่สนับสนุนโดย Google รวมถึงการสูญเสียสถานะผู้ติดตาม

ผู้เข้าร่วมเตือนว่าให้หยุดพฤติกรรมการล่วงละเมิดใด ๆ ที่คาดว่าจะปฏิบัติตามทันที ความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดการเพิ่ม

การตัดสินใจของผู้จัดการชุมชน WebRTC อาจถูกร้องเรียนผ่าน community-appeals@webrtc.org

กิตติกรรมประกาศ

หลักจรรยาบรรณนี้ขึ้นอยู่กับกติกาของผู้มีส่วนร่วมรุ่น 1.4 มีให้ ที่นี่ และ Chromium

การอนุญาต

หลักจรรยาบรรณนี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Zero (CC0)