Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

WebRTC Software License i dodatkowe prawa IP Grant można znaleźć poniżej:

Licencja oprogramowania

Copyright (c) 2011, The WebRTC autorzy projektu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

  • Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie.

  • Redystrybucja w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie w dokumentacji i / lub innych materiałach dostarczanych wraz z dystrybucją.

  • Ani nazwa Google, ani nazwisk jej współpracowników nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I ICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST” I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI handlowej i przydatności do określonego celu są WYŁĄCZONE. W żadnym wypadku PRAW AUTORSKICH ANI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE (W TYM, ale nie ograniczone do, DÓBR LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY) SPOWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO NA ZAMÓWIENIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Dodatkowe prawa IP Grant

Dodatkowe prawa IP Grant (patenty)

„Ta implementacja” oznacza chroniony prawem autorskim utwory dystrybuowane przez Google jako część kodu pakietu WebRTC.

Dotacje orzeka Google Użytkownikowi wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji) licencji patentowej, aby, sprawiły, wykorzystywanie, oferty sprzedaży, sprzedaży, importu, transferu i uruchom inaczej , modyfikować i propagować zawartość tego wdrożenia kodu pakietu WebRTC, gdzie takie pozwolenie odnosi się tylko do tych zastrzeżeń patentowych, zarówno aktualnie posiadanych przez Google i nabytych w przyszłości, licencjonowanych przez Google, które są koniecznie naruszonych przez tej implementacji kodu WebRTC pakiet. Dotacja ta nie obejmuje roszczeń, które byłyby naruszone tylko w konsekwencji dalszej modyfikacji tej implementacji. Jeśli ty lub twój agent lub wyłączny licencjobiorca instytut lub zlecenia lub uzgodnić z instytucją sporów patentowych wobec jakiegokolwiek podmiotu (w tym przekroju roszczenia lub roszczenia wzajemnego w pozwie) stwierdzają, że wdrożenie pakietu kodu WebRTC lub jakiegokolwiek kodu włączone w tym realizacji z pakietu kod WebRTC stanowi bezpośrednią lub współnaruszenie patentową lub zachęty o naruszenie patentu, następnie wszelkie prawa patentowe udzielone w ramach niniejszej licencji dla tej implementacji kodu pakietu WebRTC wygasa z dniem takich sporów jest złożony.