Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

WebRTC ได้ ซอฟแวร์ ใบอนุญาตและสิทธิ IP เพิ่มเติมแกรนท์จะอยู่ด้านล่าง:

ใบอนุญาตซอฟแวร์

Copyright (c) 2011, The WebRTC เขียนโครงการ สงวนลิขสิทธิ์.

การกระจายและการใช้งานในแหล่งที่มาและรูปแบบไบนารีที่มีหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนจะได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • เผยแพร่ซ้ำของซอร์สโค้ดต้องรักษาลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขนี้และข้อจำกัดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • เผยแพร่ในรูปแบบไบนารีจะต้องทำซ้ำลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขนี้และข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้ในเอกสารและ / หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีให้กับการจัดจำหน่าย

  • ทั้งชื่อของ Google หรือชื่อผู้สนับสนุนของตนอาจถูกใช้เพื่อรับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ซอฟต์แวร์นี้ที่ให้บริการโดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ร่วมสมทบ "ตามสภาพ" และใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือรับประกันโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันของสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นปฏิเสธ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ผู้ถือลิขสิทธิ์หรือร่วมสมทบต้องรับผิดสำหรับการใด ๆ ทางตรงทางอ้อมที่เกิดจากอุบัติเหตุพิเศษที่เป็นแบบอย่างหรือความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนการสูญเสียของการใช้ข้อมูลหรือผลกำไร; หรือหยุดชะงักทางธุรกิจ) ทำให้เกิดได้อย่างไรและที่ใดทฤษฎีความรับผิดไม่ว่าจะในสัญญารับผิดเคร่งครัดหรือละเมิด (รวมถึงความประมาทหรืออื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ถึงแม้ว่าทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

เพิ่มเติมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแกรนท์

เพิ่มเติมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแกรนท์ (สิทธิบัตร)

"การดำเนินการนี้" หมายถึงผลงานที่มีลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายโดย Google เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจรหัส WebRTC

Google ทุนขอให้คุณตลอดทั่วโลกไม่ผูกขาดไม่มีค่าใช้จ่าย, เอาคืนไม่ได้ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้) ใบอนุญาตสิทธิบัตรที่จะทำให้ได้ทำให้การใช้การเสนอขาย, ขาย, นำเข้า, การถ่ายโอนและเรียกเป็นอย่างอื่น แก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาของการดำเนินงานของแพคเกจรหัส WebRTC ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวใช้เฉพาะกับการเรียกร้องเหล่านั้นสิทธิบัตรทั้งในปัจจุบันเป็นเจ้าของโดย Google และได้รับในอนาคตสามารถออกใบอนุญาตโดย Google ที่จำเป็นต้องละเมิดโดยการดำเนินงานของรหัส WebRTC นี้นี้ บรรจุภัณฑ์ ทุนนี้ไม่รวมถึงการเรียกร้องที่จะถูกละเมิดเพียง แต่เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนต่อไปของการดำเนินการนี้ หากคุณหรือตัวแทนหรือพิเศษได้รับใบอนุญาตสถาบันหรือคำสั่งของคุณหรือเห็นด้วยกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินคดีสิทธิบัตรกับนิติบุคคลใด ๆ (รวมทั้งข้ามเรียกร้องหรือการฟ้องแย้งในคดี) กล่าวหาว่าการดำเนินการของแพคเกจรหัส WebRTC หรือรหัสใด ๆ นี้จัดตั้งขึ้นภายในการดำเนินงานนี้ ของแพคเกจรหัส WebRTC ถือว่าละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงหรือการบริจาคหรือการจูงใจการละเมิดสิทธิบัตรแล้วสิทธิในสิทธิบัตรใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้คุณภายใต้ใบอนุญาตนี้สำหรับการดำเนินงานของแพคเกจรหัส WebRTC จะสิ้นสุด ณ วันที่การดำเนินคดีดังกล่าวนี้จะยื่น