Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

มาตรฐาน

โครงการ WebRTC มีความรับผิดชอบในมาตรฐานของจำนวนของเทคโนโลยี เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของ W3C ดังต่อไปนี้

ข้อมูลจำเพาะของ W3C

Workgroups

  • W3C WebRTC รายการเวิร์กกรุ๊ป
  • IETF RTCWeb รายการเวิร์กกรุ๊ป