Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Kodeks postępowania współpracowników

Google i zespół WebRTC są zaangażowani w zachowanie i wspieranie zróżnicowanej, przyjaznej i otwartej społeczności. Projekt WebRTC jest otwarty dla współpracowników z różnych środowisk i powinien być doświadczeniem wolnym od molestowania dla każdego, niezależnie od wieku, wielkości ciała, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, tożsamości płciowej i ekspresji, poziomu doświadczenia, narodowości, wyglądu osobistego, rasy, wyznanie lub tożsamość i orientacja seksualna.

Zakres

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do naszych repozytoriów i organizacji, list mailingowych, treści blogów i wszelkich innych grup komunikacyjnych wspieranych przez WebRTC, a także wszelkiej prywatnej komunikacji inicjowanej w kontekście tych przestrzeni.

Normy

Przykłady zachowań, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnego środowiska, obejmują:

 • Używanie przyjaznego i otwartego języka
 • Szanowanie różnych punktów widzenia i doświadczeń
 • Z wdziękiem przyjmujący konstruktywną krytykę
 • Koncentrując się na tym, co najlepsze dla społeczności
 • Okazywanie empatii innym członkom społeczności

Przykłady niedopuszczalnego zachowania uczestników obejmują:

 • Używanie zseksualizowanego języka lub obrazów oraz niepożądanego zainteresowania seksualnego lub zalotów
 • Trollowanie, obraźliwe / uwłaczające komentarze oraz ataki osobiste lub polityczne
 • Nękanie publiczne lub prywatne
 • Publikowanie prywatnych informacji innych osób, takich jak adres fizyczny lub elektroniczny, bez wyraźnej zgody
 • Inne zachowanie, które można rozsądnie uznać za nieodpowiednie w środowisku zawodowym

Obowiązki

Jesteś upoważniony do grzecznego angażowania się, gdy czujesz, że ty lub inni nie jesteście szanowani. Osoba, która sprawia, że ​​czujesz się nieswojo, może nie być świadoma tego, co robi - zaleca się grzeczne zwracanie uwagi na swoje zachowanie.

Jeśli nie podoba Ci się rozmowa lub uważasz, że Twoje obawy nie zostały należycie uwzględnione, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres community@webrtc.org, aby poprosić menedżera społeczności o zaangażowanie. Wszystkie obawy przekazane menedżerom społeczności będą traktowane jako poufne. Chociaż wszystkie zgłoszenia będą traktowane poważnie, menedżerowie społeczności WebRTC mogą nie reagować na skargi, które ich zdaniem nie stanowią naruszenia niniejszego kodeksu postępowania.

Egzekwowanie

Konsekwencje nieprzestrzegania tej polityki mogą obejmować, według wyłącznego uznania menedżerów społeczności WebRTC:

 • Prośba o przeprosiny
 • Prywatne lub publiczne ostrzeżenie lub nagana
 • Tymczasowy zakaz dostępu do listy mailingowej, bloga, repozytorium lub organizacji WebRTC lub innej grupy komunikacyjnej obsługiwanej przez WebRTC, w tym utrata statusu osoby odpowiedzialnej
 • Stały zakaz w którymkolwiek z powyższych lub we wszystkich obecnych i przyszłych społecznościach obsługiwanych przez WebRTC lub Google, w tym utrata statusu osoby odpowiedzialnej

Oczekuje się, że uczestnicy ostrzeżeni, aby zaprzestali wszelkich napastliwych zachowań, natychmiast zastosują się do nich; niezastosowanie się do tego spowoduje eskalację konsekwencji.

Od decyzji menedżerów społeczności WebRTC można się odwołać, pisząc na adres community-appeals@webrtc.org.

Podziękowanie

Niniejszy Kodeks postępowania oparty jest na Porozumieniu Współtwórców w wersji 1.4, dostępnym tutaj i Chromium

Licencja

Niniejszy Kodeks Postępowania jest dostępny do ponownego wykorzystania na podstawie licencji Creative Commons Zero (CC0).