Pierwsze kroki z WebRTC

Stworzenie nowej aplikacji opartej na technologiach WebRTC może być trudne, jeśli nie znasz interfejsów API. W tej sekcji pokażemy, jak zacząć korzystać z różnych interfejsów API w standardzie WebRTC. Wyjaśniamy w nim kilka typowych przypadków użycia i fragmenty kodu służące do ich rozwiązywania.

Interfejsy API WebRTC

Standard WebRTC obejmuje zasadniczo 2 różne technologie: urządzenia do przechwytywania multimediów i połączenia peer-to-peer.

Urządzenia do przechwytywania multimediów obejmują kamery wideo i mikrofony, a także urządzenia do przechwytywania ekranu. W przypadku kamer i mikrofonów używamy navigator.mediaDevices.getUserMedia() do przechwytywania MediaStreams. Do nagrywania ekranu używamy navigator.mediaDevices.getDisplayMedia().

Połączenie peer-to-peer jest obsługiwane przez interfejs RTCPeerConnection. Jest to centralne miejsce do nawiązywania i kontrolowania połączenia między dwoma połączeniami równorzędnymi w WebRTC.