Wprowadzenie do WebRTC

Tworzenie nowej aplikacji opartej na technologiach WebRTC może być stresujące, jeśli nie znasz interfejsów API. W tej sekcji pokażemy, jak zacząć korzystać z różnych interfejsów API w standardzie WebRTC, objaśniając kilka typowych przypadków użycia i fragmentów kodu w celu rozwiązania tych problemów.

Interfejsy API WebRTC

Standard WebRTC obejmuje na najwyższym poziomie 2 różne technologie: urządzenia przechwytujące multimedia oraz połączenia peer-to-peer.

Urządzenia do nagrywania multimediów obejmują kamery wideo i mikrofony, ale służą też do przechwytywania ekranu. W przypadku kamer i mikrofonów używamynavigator.mediaDevices.getUserMedia() w celu przechwytywaniaMediaStreams danych Do rejestrowania zawartości ekranu używamy navigator.mediaDevices.getDisplayMedia().

Połączenie peer-to-peer jest obsługiwane przez interfejs RTCPeerConnection. To główny punkt nawiązywania i kontrolowania połączenia między dwoma peerami w WebRTC.