Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Pierwsze kroki z WebRTC

Tworzenie nowej aplikacji opartych na technologii WebRTC mogą być przytłaczające, jeśli jesteś zaznajomiony z API. W tym rozdziale pokażemy, jak zacząć z różnych interfejsów API w standardzie WebRTC, wyjaśniając szereg przypadków wspólnego użytku i fragmentów kodu do rozwiązywania tych.

API WebRTC

W WebRTC standardowe okładki, na wysokim poziomie, dwie różne technologie: urządzenia do przechwytywania mediów i łączność peer-to-peer.

Urządzenia przechwytywania mediów obejmuje kamer i mikrofonów, ale także ekran Przechwytywanie „urządzenia”. Do kamer i mikrofonów, używamy navigator.mediaDevices.getUserMedia() do przechwytywania MediaStreams . Do nagrywania ekranu, używamy navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() zamiast.

Łączność peer-to-peer jest obsługiwane przez RTCPeerConnection interfejsu. Jest to centralny punkt za stworzenie i kontrolowanie połączenia między dwoma rówieśnikami w WebRTC.