Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Pierwsze kroki z WebRTC

Tworzenie nowej aplikacji opartej na technologiach WebRTC może być przytłaczające, jeśli nie znasz interfejsów API. W tej sekcji pokażemy, jak rozpocząć pracę z różnymi interfejsami API w standardzie WebRTC, wyjaśniając szereg typowych przypadków użycia i fragmenty kodu umożliwiające ich rozwiązanie.

Interfejsy API WebRTC

Standard WebRTC obejmuje, na wysokim poziomie, dwie różne technologie: urządzenia do przechwytywania mediów i łączność peer-to-peer.

Urządzenia do przechwytywania multimediów obejmują kamery wideo i mikrofony, ale także „urządzenia” do przechwytywania ekranu. W przypadku kamer i mikrofonów używamy navigator.mediaDevices.getUserMedia() do przechwytywania MediaStreams . Do nagrywania ekranu używamy zamiast tego navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() .

Łączność peer-to-peer jest obsługiwana przez interfejs RTCPeerConnection . Jest to centralny punkt do ustanawiania i kontrolowania połączenia między dwoma peerami w WebRTC.