Omówienie obsługi WebRTC

Znajdziesz tu różne opcje pomocy przy tworzeniu aplikacji opartych na WebRTC, w tym linki do odniesień do interfejsów API, zewnętrzne samouczki, przykładowy kod, wskazówki dotyczące testowania oraz informacje o bieżącym stanie obsługi różnych przeglądarek i platform.