Omówienie obsługi WebRTC

Tutaj znajdziesz różne opcje pomocy w tworzeniu aplikacji opartych na WebRTC, w tym linki do odniesień do interfejsów API, zewnętrznych samouczków, przykładowy kod, wskazówki dotyczące testowania oraz aktualny stan obsługi różnych przeglądarek.