گوگل به پیشبرد تساوی نژادی برای جوامع سیاه متعهد است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

WebRTC پشتیبانی مروری

در اینجا شما گزینه های پشتیبانی های مختلف برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر WebRTC، از جمله لینک به منابع API، آموزش خارجی، کد نمونه، آزمایش دستورالعمل ها، و وضعیت فعلی پشتیبانی مرورگرها و سیستم عامل های مختلف پیدا کنید.