مروری بر پشتیبانی WebRTC

در اینجا گزینه‌های پشتیبانی مختلف برای توسعه برنامه‌های کاربردی مبتنی بر WebRTC، از جمله پیوندهایی به مراجع API، آموزش‌های خارجی، کد نمونه، دستورالعمل‌های آزمایش، و وضعیت فعلی پشتیبانی از مرورگرها و پلتفرم‌های مختلف را خواهید یافت.