شروع با WebRTC

اگر با API ها آشنا نباشید، ایجاد یک برنامه جدید بر اساس فناوری های WebRTC می تواند بسیار دشوار باشد. در این بخش نحوه شروع کار با API های مختلف در استاندارد WebRTC را با توضیح تعدادی از موارد استفاده رایج و قطعه کد برای حل آن ها نشان خواهیم داد.

API های WebRTC

استاندارد WebRTC در سطح بالایی دو فناوری مختلف را پوشش می‌دهد: دستگاه‌های ضبط رسانه و اتصال همتا به همتا.

دستگاه‌های ضبط رسانه شامل دوربین‌های فیلمبرداری و میکروفون‌ها، اما همچنین «دستگاه‌های» تصویربرداری از صفحه است. برای دوربین‌ها و میکروفون‌ها، از navigator.mediaDevices.getUserMedia() برای ضبط MediaStreams استفاده می‌کنیم. برای ضبط صفحه، به جای آن از navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() استفاده می کنیم.

اتصال همتا به همتا توسط رابط RTCPeerConnection می شود. این نقطه مرکزی برای ایجاد و کنترل ارتباط بین دو همتا در WebRTC است.