Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شروع به کار با WebRTC

اگر با برنامه های AP نا آشنا باشید ، ایجاد یک برنامه جدید مبتنی بر فناوری های WebRTC می تواند بسیار زیاد باشد. در این بخش نحوه توضیح با API های مختلف در استاندارد WebRTC را با توضیح تعدادی از موارد استفاده متداول و قطعه های کد برای حل آن ها نشان خواهیم داد.

APR های WebRTC

استاندارد WebRTC ، در سطح بالایی ، دو فناوری مختلف را شامل می شود: دستگاههای ضبط رسانه و اتصال همتا به همسالان.

دستگاههای ضبط رسانه شامل دوربین فیلمبرداری و میکروفون هستند ، بلکه "دستگاه" ضبط صفحه نیز دارند. برای دوربین ها و میکروفن ها ، برای ضبط MediaStreams از navigator.mediaDevices.getUserMedia() استفاده می کنیم. برای ضبط صفحه ، به جای آن از navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() استفاده می کنیم.

اتصال همتا به همکار توسط رابط RTCPeerConnection شود. این نکته اصلی برای برقراری و کنترل ارتباط بین دو همکار در WebRTC است.