Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Giao tiếp thời gian thực cho web

Với WebRTC, bạn có thể thêm các khả năng giao tiếp theo thời gian thực cho ứng dụng của bạn hoạt động trên tiêu chuẩn mở. Nó hỗ trợ video, giọng nói và dữ liệu chung được gửi giữa các đồng nghiệp, cho phép các nhà phát triển xây dựng các giải pháp truyền thông thoại và video mạnh mẽ. Công nghệ này có sẵn trên tất cả các trình duyệt hiện đại cũng như trên các máy khách gốc cho tất cả các nền tảng chính. Các công nghệ đằng sau WebRTC được triển khai như một tiêu chuẩn web mở và có sẵn dưới dạng API JavaScript thông thường trong tất cả các trình duyệt chính. Đối với khách hàng bản địa, như ứng dụng Android và iOS, có sẵn thư viện cung cấp chức năng tương tự. Dự án WebRTC là nguồn mở và được hỗ trợ bởi Apple, Google, Microsoft và Mozilla, cùng với các dự án khác. Trang này được duy trì bởi nhóm Google WebRTC.
Có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau cho WebRTC, từ các ứng dụng web cơ bản sử dụng máy ảnh hoặc micrô, đến các ứng dụng gọi video nâng cao hơn và chia sẻ màn hình. Chúng tôi đã tập hợp một số mẫu mã để minh họa rõ hơn cách thức công nghệ hoạt động và những gì bạn có thể sử dụng nó cho.
Một ứng dụng WebRTC thường sẽ đi qua một luồng ứng dụng chung. Truy cập các thiết bị đa phương tiện, mở kết nối ngang hàng, khám phá các đồng nghiệp và bắt đầu truyền phát. Chúng tôi khuyên các nhà phát triển mới nên đọc qua phần giới thiệu của chúng tôi về WebRTC trước khi họ bắt đầu phát triển.
Bắt đầu với codelab của chúng tôi để làm quen với API WebRTC cho web (JavaScript).