Giao tiếp theo thời gian thực trên web

Với WebRTC, bạn có thể thêm các tính năng giao tiếp theo thời gian thực vào ứng dụng của bạn. Các tính năng này hoạt động dựa trên tiêu chuẩn mở. Dữ liệu này hỗ trợ gửi dữ liệu video, giọng nói và dữ liệu chung chung giữa các ứng dụng ngang hàng, cho phép nhà phát triển xây dựng các giải pháp giao tiếp bằng giọng nói và video mạnh mẽ. Công nghệ này có sẵn trên tất cả các trình duyệt hiện đại cũng như trên các ứng dụng gốc cho tất cả các nền tảng chính. Các công nghệ đằng sau WebRTC được triển khai dưới dạng tiêu chuẩn web mở và có sẵn dưới dạng API JavaScript thông thường trong tất cả các trình duyệt chính. Đối với các ứng dụng gốc, như ứng dụng dành cho Android và iOS, có một thư viện cung cấp chức năng tương tự. Dự án WebRTC là nguồn mở và được Apple, Google, Microsoft và Mozilla hỗ trợ, cùng với các dự án khác. Trang này do nhóm Google WebRTC duy trì.
Có nhiều trường hợp sử dụng cho WebRTC, từ các ứng dụng web cơ bản sử dụng máy ảnh hoặc micrô, cho đến các ứng dụng gọi video và chia sẻ màn hình nâng cao hơn. Chúng tôi đã thu thập một số mẫu mã để minh họa rõ hơn cách hoạt động của công nghệ và mục đích sử dụng của bạn.
Ứng dụng WebRTC thường sẽ trải qua quy trình ứng dụng thông thường. Truy cập vào các thiết bị truyền thông, mở kết nối ngang hàng, khám phá các ứng dụng ngang hàng và bắt đầu phát trực tiếp. Các nhà phát triển mới nên đọc kỹ những phần giới thiệu về WebRTC trước khi họ bắt đầu phát triển.
Hãy bắt đầu tham gia lớp học lập trình của chúng tôi để làm quen với các API WebRTC cho web (JavaScript).