Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เซิร์ฟเวอร์ TURN

สำหรับการใช้งาน WebRTC ที่สุดในการฟังก์ชั่นเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายทอดการจราจรระหว่างเพื่อนตั้งแต่ซ็อกเก็ตโดยตรงมักจะไม่เป็นไปได้ระหว่างลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่พวกเขาอาศัยอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน) วิธีที่ใช้กันในการแก้ปัญหานี้โดยใช้เซิร์ฟเวอร์เปิด คำย่อมาจากการข้ามผ่านการใช้ Relay NAT และมันเป็นโปรโตคอลสำหรับการถ่ายทอดการจราจรเครือข่าย

ขณะนี้มีหลายตัวเลือกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ TURN พร้อมใช้งานออนไลน์ทั้งการประยุกต์ใช้ตัวเองเป็นเจ้าภาพ (เช่นโครงการ COTURN เปิดแหล่งที่มา) และในขณะที่จัดไว้ให้บริการคลาวด์

เมื่อคุณมีเซิร์ฟเวอร์เปิดพร้อมใช้งานออนไลน์ที่คุณต้องเป็นที่ถูกต้อง RTCConfiguration สำหรับการใช้งานของลูกค้าที่จะใช้มัน โค้ดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดค่าตัวอย่างสำหรับ RTCPeerConnection ที่เซิร์ฟเวอร์ TURN มีชื่อโฮสต์ my-turn-server.mycompany.com และทำงานอยู่ในพอร์ต 19403 วัตถุกำหนดค่ายังสนับสนุน username และ credentials คุณสมบัติสำหรับการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ เหล่านี้จะต้องเมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เปิด

 const iceConfiguration = {
  iceServers: [
    {
      urls: 'turn:my-turn-server.mycompany.com:19403',
      username: 'optional-username',
      credentials: 'auth-token'
    }
  ]
}

const peerConnection = new RTCPeerConnection(iceConfiguration);