Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

CÁNH DIỀU

KITE là một công cụ kiểm tra mã nguồn mở để kiểm tra khả năng tương tác của WebRTC trên các trình duyệt. KITE giúp dễ dàng kiểm tra khả năng tương tác của các ứng dụng WebRTC và phát hiện sớm hồi quy.

KITE được thiết kế để trở thành một môi trường thử nghiệm tự động chung chung, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì. Các thử nghiệm (triển khai giao diện KiteTest) có thể được phát triển độc lập với KITE Engine.

Cho đến nay, các phát triển của chúng tôi trên KITE cho phép thử nghiệm khả năng tương tác trên các phiên bản ổn định của tất cả các trình duyệt web chính, cụ thể là Chrome, Firefox, Safari và Edge, chạy trên HĐH máy tính để bàn, đó là Ubuntu, MacOS hoặc Windows 10.

Thử nghiệm di động (Chrome, Firefox trên Android, Safari trên iOS) đang được phát triển tốt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem dự án KITE trên GitHub .