Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

תחילת העבודה עם WebRTC

יצירת יישום חדש המבוסס על טכנולוגיות WebRTC עשויה להיות מכריעה אם אינך מכיר את ממשקי ה- API. בחלק זה נראה כיצד להתחיל עם ממשקי ה- API השונים בתקן WebRTC, על ידי הסבר על מספר מקרי שימוש נפוצים וקטעי קוד לפתרון אלה.

ממשקי API של WebRTC

תקן WebRTC מכסה, ברמה גבוהה, שתי טכנולוגיות שונות: התקני לכידת מדיה וקישוריות עמית לעמית.

מכשירי לכידת מדיה כוללים מצלמות וידיאו ומיקרופונים, אך גם "מכשירים" לוכדי מסך. עבור מצלמות ומיקרופונים, אנו משתמשים ב- navigator.mediaDevices.getUserMedia() כדי ללכוד את MediaStreams . לצורך הקלטת מסך אנו משתמשים במקום זאת ב- navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() .

קישוריות עמית לעמית מטופלת על ידי ממשק RTCPeerConnection . זו הנקודה המרכזית לביסוס ושליטה בקשר בין שני עמיתים ב- WebRTC.