Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Kanały danych

Standard WebRTC obejmuje również interfejs API do wysyłania dowolnych danych przez RTCPeerConnection . Odbywa się to poprzez wywołanie funkcji createDataChannel() na obiekcie RTCPeerConnection , który zwraca obiekt RTCDataChannel .

const peerConnection = new RTCPeerConnection(configuration);
const dataChannel = peerConnection.createDataChannel();

Zdalny datachannel może odbierać kanały danych, nasłuchując zdarzenia RTCPeerConnection obiekcie RTCPeerConnection . Odebrane zdarzenie jest typu RTCDataChannelEvent i zawiera właściwość channel która reprezentuje RTCDataChannel połączone między RTCDataChannel .

const peerConnection = new RTCPeerConnection(configuration);
peerConnection.addEventListener('datachannel', event => {
  const dataChannel = event.channel;
});

Otwórz i zamknij wydarzenia

Zanim kanał danych będzie mógł zostać użyty do wysyłania danych, klient musi poczekać, aż zostanie otwarty. Odbywa się to poprzez słuchanie open wydarzenia. Podobnie ma miejsce zdarzenie close , gdy którakolwiek ze stron zamyka kanał.

const messageBox = document.querySelector('#messageBox');
const sendButton = document.querySelector('#sendButton');
const peerConnection = new RTCPeerConnection(configuration);
const dataChannel = peerConnection.createDataChannel();

// Enable textarea and button when opened
dataChannel.addEventListener('open', event => {
  messageBox.disabled = false;
  messageBox.focus();
  sendButton.disabled = false;
});

// Disable input when closed
dataChannel.addEventListener('close', event => {
  messageBox.disabled = false;
  sendButton.disabled = false;
});

Wiadomości

Wysłanie wiadomości na RTCDataChannel odbywa się poprzez wywołanie funkcji send() z danymi, które chcemy wysłać. Parametr data dla tej funkcji może być ciągiem, obiektem Blob , ArrayBuffer lub i ArrayBufferView .

const messageBox = document.querySelector('#messageBox');
const sendButton = document.querySelector('#sendButton');

// Send a simple text message when we click the button
sendButton.addEventListener('click', event => {
  const message = messageBox.textContent;
  dataChannel.send(message);
})

Zdalny RTCDataChannel otrzyma komunikaty wysłane w RTCDataChannel , nasłuchując zdarzenia message .

const incomingMessages = document.querySelector('#incomingMessages');

const peerConnection = new RTCPeerConnection(configuration);
const dataChannel = peerConnection.createDataChannel();

// Append new messages to the box of incoming messages
dataChannel.addEventListener('message', event => {
  const message = event.data;
  incomingMessages.textContent += message + '\n';
});