Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

WebRTC'ye başlarken

API'lere aşina değilseniz, WebRTC teknolojilerine dayalı yeni bir uygulama oluşturmak çok zor olabilir. Bu bölümde, çeşitli yaygın kullanım durumlarını ve bunları çözmek için kod parçacıkları açıklayarak WebRTC standardındaki çeşitli API'leri nasıl kullanmaya başlayacağınızı göstereceğiz.

WebRTC API'leri

WebRTC standardı, yüksek düzeyde iki farklı teknolojiyi kapsar: medya yakalama cihazları ve eşler arası bağlantı.

Medya yakalama cihazları, video kameraları ve mikrofonları, aynı zamanda ekran yakalayan "cihazları" içerir. Kameralar ve mikrofonlar için, MediaStreams yakalamak için navigator.mediaDevices.getUserMedia() kullanıyoruz. Ekran kaydı için bunun yerine navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() kullanıyoruz.

Eşler arası bağlantı, RTCPeerConnection arabirimi tarafından yönetilir. Bu, WebRTC'deki iki eş arasındaki bağlantıyı kurmak ve kontrol etmek için merkezi noktadır.