WebRTC'yi kullanmaya başlama

API'lere aşina değilseniz WebRTC teknolojilerine dayalı yeni bir uygulama oluşturmak sizi bunaltabilir. Bu bölümde, WebRTC standardındaki çeşitli API'leri kullanmaya nasıl başlayabileceğinizi açıklayacağız. Bu API'lerde, yaygın olarak görülen bazı kullanım alanları ve bunların çözümü için kod snippet'leri açıklanmaktadır.

WebRTC API'ları

WebRTC standardı, yüksek düzeyde iki farklı teknolojiyi kapsar: Medya yakalama cihazları ve eşler arası bağlantı.

Medya yakalama cihazları video kameralar ve mikrofonların yanı sıra "cihazları" yakalar. Kameralar ve mikrofonlar için MediaStreams yakalamada navigator.mediaDevices.getUserMedia() kullanılır. Ekran kaydı için bunun yerine navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() kullanılır.

Eşler arası bağlantı RTCPeerConnection arayüzü tarafından yönetilir. Bu, WebRTC'de iki benzerler arasındaki bağlantıyı oluşturup kontrol etmenin merkezi noktasıdır.