Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Pierwsze kroki ze zdalnymi strumieniami

Po RTCPeerConnection do zdalnego peera można przesyłać strumieniowo audio i wideo między nimi. To jest punkt, w którym łączymy strumień, który otrzymujemy z getUserMedia() do RTCPeerConnection . Strumień multimediów składa się z co najmniej jednej ścieżki multimedialnej i są one indywidualnie dodawane do RTCPeerConnection gdy chcemy przesłać multimedia do zdalnego peera.

 const localStream = await getUserMedia({vide: true, audio: true});
const peerConnection = new RTCPeerConnection(iceConfig);
localStream.getTracks().forEach(track => {
    peerConnection.addTrack(track, localStream);
});
 

Ścieżki można dodawać do RTCPeerConnection zanim RTCPeerConnection ono ze zdalnym rówieśnikiem, dlatego warto wykonać tę konfigurację tak wcześnie, jak to możliwe, zamiast czekać na zakończenie połączenia.

Dodawanie zdalnych ścieżek

Aby odebrać zdalne ścieżki, które zostały dodane przez innego peera, rejestrujemy odbiornik w lokalnym RTCPeerConnection nasłuchującym zdarzenia track . Ponieważ odtwarzanie odbywa się na obiekcie MediaStream , najpierw tworzymy pustą instancję, którą następnie zapełniamy ścieżkami od zdalnego peera, gdy je otrzymujemy.

 const remoteStream = MediaStream();
const remoteVideo = document.querySelector('#remoteVideo');
remoteVideo.srcObject = remoteStream;

peerConnection.addEventListener('track', async (event) => {
    remoteStream.addTrack(event.track, remoteStream);
});