Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Uzak akışlara başlarken

Bir RTCPeerConnection uzak bir eşe bağlandıktan sonra, aralarında ses ve video akışı yapmak mümkündür. getUserMedia() dan aldığımız akışı RTCPeerConnection bağladığımız nokta budur. Bir medya akışı en az bir medya parçasından oluşur ve medyayı uzak eşe iletmek istediğimizde bunlar RTCPeerConnection ayrı ayrı eklenir.

 const localStream = await getUserMedia({vide: true, audio: true});
const peerConnection = new RTCPeerConnection(iceConfig);
localStream.getTracks().forEach(track => {
    peerConnection.addTrack(track, localStream);
});
 

İzler, bir uzak eşe bağlanmadan önce bir RTCPeerConnection eklenebilir, bu nedenle bağlantının tamamlanmasını beklemek yerine bu kurulumu mümkün olduğunca erken gerçekleştirmek mantıklıdır.

Uzak parçalar ekleme

Diğer eş tarafından eklenen uzak parçaları almak için, track olayını dinleyen yerel RTCPeerConnection bir dinleyici kaydederiz. Oynatma bir MediaStream nesnesi üzerinde yapıldığından, önce uzak eşden parçaları alırken bunlarla doldurduğumuz boş bir örnek oluştururuz.

 const remoteStream = MediaStream();
const remoteVideo = document.querySelector('#remoteVideo');
remoteVideo.srcObject = remoteStream;

peerConnection.addEventListener('track', async (event) => {
    remoteStream.addTrack(event.track, remoteStream);
});