Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Testowanie aplikacji WebRTC

Pisząc zautomatyzowanych testów dla aplikacji WebRTC, są użyteczne konfiguracje, które mogą być włączone dla przeglądarek, które czynią rozwój i testowanie łatwiejsze.

Chrom

Podczas uruchamiania zautomatyzowanych testów na Chrome, poniższe argumenty są użyteczne przy uruchamianiu:

 • --allow-file-access-from-files - umożliwia dostęp do interfejsu API dla pliku: // URL
 • --disable-translate - Wyłącza popup tłumaczenie
 • --use-fake-ui-for-media-stream - Zapewnienie strumieni mediów sztuczne. Przydatne, gdy działa na serwerach CI.
 • --use-file-for-fake-audio-capture=<filename> - Zapewnienie pliku do wykorzystania podczas przechwytywania dźwięku.
 • --use-file-for-fake-video-capture=<filename> - Zapewnienie pliku do wykorzystania podczas przechwytywania wideo.
 • --headless - Uruchom w trybie bez głowy. Przydatne, gdy działa na serwerach CI.
 • --mute-audio - Wycisz wyjście audio.

Firefox

Podczas uruchamiania zautomatyzowanych testów na Firefox, musimy dostarczyć komplet kluczy uprzywilejowanych, które będą wykorzystywane na uruchomionej instancji. Poniżej znajduje się konfiguracja wykorzystywane do próbki WebRTC zautomatyzowanych testów:

 "prefs": {
  "browser.cache.disk.enable": false,
  "browser.cache.disk.capacity": 0,
  "browser.cache.disk.smart_size.enabled": false,
  "browser.cache.disk.smart_size.first_run": false,
  "browser.sessionstore.resume_from_crash": false,
  "browser.startup.page": 0,
  "media.navigator.streams.fake": true,
  "media.navigator.permission.disabled": true,
  "device.storage.enabled": false,
  "media.gstreamer.enabled": false,
  "browser.startup.homepage": "about:blank",
  "browser.startup.firstrunSkipsHomepage": false,
  "extensions.update.enabled": false,
  "app.update.enabled": false,
  "network.http.use-cache": false,
  "browser.shell.checkDefaultBrowser": false
}