Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Serwer TURN

Do działania większości aplikacji WebRTC wymagany jest serwer do przekazywania ruchu między urządzeniami równorzędnymi, ponieważ bezpośrednie gniazdo często nie jest możliwe między klientami (chyba że znajdują się w tej samej sieci lokalnej). Typowym sposobem rozwiązania tego problemu jest użycie serwera TURN. Termin ten oznacza Traversal Using Relay NAT i jest to protokół do przekazywania ruchu sieciowego.

Obecnie istnieje kilka opcji dla serwerów TURN dostępnych online, zarówno jako aplikacje samoobsługowe (takie jak projekt COTURN o otwartym kodzie źródłowym), jak i jako usługi świadczone w chmurze.

Gdy serwer TURN będzie dostępny online, wszystko, czego potrzebujesz, to poprawna RTCConfiguration aby aplikacja kliencka mogła go używać. Poniższy fragment kodu ilustruje przykładową konfigurację dla połączenia RTCPeerConnection którym serwer TURN ma nazwę hosta my-turn-server.mycompany.com -serwer- my-turn-server.mycompany.com i działa na porcie 19403 . Obiekt konfiguracyjny obsługuje również właściwości username i credentials celu zabezpieczenia dostępu do serwera. Są one wymagane podczas łączenia się z serwerem TURN.

const iceConfiguration = {
  iceServers: [
    {
      urls: 'turn:my-turn-server.mycompany.com:19403',
      username: 'optional-username',
      credentials: 'auth-token'
    }
  ]
}

const peerConnection = new RTCPeerConnection(iceConfiguration);