Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

serwer TURN

Dla większości zastosowań WebRTC do funkcji serwera jest wymagane do przekazywania ruchu między rówieśnikami, ponieważ gniazdo bezpośredni często nie jest możliwe między klientami (chyba, że ​​znajdują się one w tej samej sieci lokalnej). Wspólna droga do rozwiązania tego problemu jest użycie serwera TURN. Termin oznacza przemierzania Korzystanie z przekaźnika NAT, a jest to protokół do przekazywania ruchu sieciowego.

Obecnie istnieje kilka opcji do serwerów ZWROTNYCH dostępnych w Internecie, zarówno w zastosowaniach na własnym serwerze (jak w projekcie COTURN open source) i jako cloud świadczonych usług.

Raz masz serwer TURN dostępne on-line, co potrzebne jest prawidłowe RTCConfiguration do aplikacji klienckiej, aby ją wykorzystać. Poniższy kod ilustruje przykładową konfigurację dla RTCPeerConnection gdzie serwer kolei ma nazwę hosta my-turn-server.mycompany.com i jest uruchomiony na porcie 19403 . Przedmiotem konfiguracja również wspierać username i credentials własności do zabezpieczania dostępu do serwera. Są one wymagane podczas łączenia się z serwerem TURN.

 const iceConfiguration = {
  iceServers: [
    {
      urls: 'turn:my-turn-server.mycompany.com:19403',
      username: 'optional-username',
      credentials: 'auth-token'
    }
  ]
}

const peerConnection = new RTCPeerConnection(iceConfiguration);